„Zöld” iparterület létrehozása Árpádhalmon a 4406 sz. út mellett – TOP-1.1.1-16-CS1

Alapadatok
Pályázó neve: ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: „Zöld” iparterület létrehozása Árpádhalmon a 4406 sz. út mellett
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.1.1-16-CS1 – Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Árpádhalom
Megítélt összeg: 127 332 544 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:  
Uniós társfinanszírozási ráta: 88,999996 – ERFA
Projekt összköltség: 127 332 544 .- HUF
Megvalósítás kezdete: 2018.04.01
Megvalósítás vége: 2021.03.31.

A fejleszteni kívánt terület a Szentes- Orosháza út mellett fekszik a tervezett fejlesztési helyszín fekvése alkalmassá teszi hogy azon iparterületi fejlesztések jöjjenek létre. A közelében már jelenleg is két ipari üzem is található: egy tollfeldolgozó, és egy élelmiszeripari üzem. A fejlesztéssel egy ipari-logisztikai központ jön létre, mely a már meglévő előbb említett üzemek logisztikai feladataiban is közreműködhet. A létrejövő iparterület a köré telepítendő császárfa ültetvénnyel teljes mértékben ellensúlyozza az ott megforduló gépjárművek CO2 kibocsátását. Az energia szükségletet fotovoltaikus erőműből nyeri. (Háztartási kiserőmű) Így a tevékenység ökológiai lábnyoma a nullához közelít. Egy „zöld” iparterület jön létre. A projekt három ingatlan érint, ezek a 0282/48, 0282/49 és a 0282/50. A beruházás keretében az alábbi költségek kerültek tervezésre: – Kerítés és kapu építése – Térvilágítás kiépítése – Térburkolat építése – Övárok, földmunka – zárt szennyvíztároló építése – Konténer kihelyezése – Megújuló energiatermelő (napelemes rendszer) telepítése – Közművek kiépítése – Vagyonvédelem biztosítása Műszaki tartalom részletezése: TÉRBURKOLAT KIALAKÍTÁSA Rétegrend 20-25 cm vtg. C 20-32/KK 30 cm FZKA 1 rtg geotextilia homokos kavics talajjavító réteg Fagyvédő és javító réteg: 20 cm homokos kavics KERÍTÉS Az ingatlan közterület felöli részén táblás rendszer készül, a többi részen acél csövekre rögzített feszítőhuzalra fogatott drótfonatos kerítés. A kerítés beton pontalapokkal készül. Az alapozási sík -1,20 m. Az alaptestek felső síkján monolit vb. koszorú készül, hosszvasalása minimálisan 4?12 betonacélból és ?8/250 (mm) kengyelből készül minimum 4 cm vastag betontakarással. Az armatúra folyamatos, a hosszvasak kötése toldásos, drótfonatos rögzítéssel. A hosszvasak átfedésének mértéke 70 cm. A vasbeton koszorú 15×60 cm mérettel készül. A kerítés oszlopai acél rendszercsövek elemekből készülnek. Az oszlopokra négy sor feszítő és tartóhuzal kerül kifeszítésre. A feszítőhuzalra horganyzott vagy bevonatos drótháló kerül rögzítésre. A kapu úszókapu. A kerítések magassága egységesen 2,50 m. A kerítés tetejére szögesdrót rögzíthető. IRODAKONTÉNER A konténer 8090/4840/2500 mm méretű, két konténer összenyitásával megvalósuló konténerrel kerül kialakításra. A konténerbe teakonyha is elhelyezésre kerül, valamint egy wc előtérrel Az elhelyezése előre kialakított aljzatra történik. A konténer kész elemként kerül a helyszínre szállítva és helyezik el a kialakított fogadószinten. Készül: 1 db ÖLTÖZŐ KONTÉNER A konténer legalább 7335/2435 mm méretű, két öltözőegységet tartalmaz a kamionosok részére öltözővel, tusolóval, wc-vel. Az elhelyezése előre kialakított aljzatra történik. A konténer kész elemként kerül a helyszínre szállítva és helyezik el a kialakított fogadószinten ÖVÁROK A területen profilozott kialakítású övárok készül a csapadékvíz elszikkasztására. TÉRVILÁGÍTÁS A területen 4 db, 12 m magas acél szerkezetű póznak kerül felállításra, amelyre kerülnek elhelyezésre a fényvetők. ZÁRT SZÍNNYVÍZTÁROLÓ A kommunális szennyvíz ideiglenes elhelyezésére zárt szennyvíztároló akna készül. Az akna készítése során elsőként a munkagödör kerül kialakításra. Ki kell alakítani az akna méretének megfelelő tükröt. A tükörre homokoskavics terítés, erre szerelőbeton készül. A szerelőbetonon kerül kialakításra az aljzat vasszerelése. Felúszás elleni védelem érdekében az akna külméretét meghaladó méretű fenéklemez készül. A fenéklemez elkészítését követően készül a 25 cm vastagságú vasbeton oldalfal. Az oldalfal elkészültét követően kerül kialakításra a fedlap. A vasbeton szerkezetek készítéséhez legalább C 16-16/KK minőségű szulfátálló betonszerkezetek készítendő. A műtárgy belső felületén min. 2,0 cm vastagságú vízzáró cementvakolat készítendő eltolt munkahézaggal. A fal ás fenékcsatlakozásoknál a vízzáró vakolatot 5,0cm sugarú lekerekítéssel kell kialakítani. A jó vízzárás alapfeltétele még a gondos betonbedolgozás és tömörítés. A vasalás egységesen 12 mm átmérőjű B.60.40. minőségű betonacélból kialakított 10×10 cm kétsoros hálós vasalás. A vasbetétek a sarkoknál átvezetendők, és min. 60cm-es átfedéssel toldhatók. A középfal a műtárgy középső 2/3-nál nem teljes magasságban készül. A középfőfalon átbukó kerül kialakításra. Vasalási tervet a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza, a kiegészítő vasalások kialakítását és méreteit a kiviteli tervdokumentáció határozza meg A tervezett beruházásunk több ponton is (versenyképesség javítása, foglalkoztatottság növelése) illeszkedik Csongrád Megye Területfejlesztési Programjához. A beruházás révén a létrejövő munkahelyek által megtartható a népesség, az életminőség növelhető. A projekt partnerségben valósul meg. Az érintett iparterületre vonatkozóan 5 cég szándéknyilatkozatával rendelkezünk, mint betelepülést tervező vállalkozás, így 70% feletti kihasználtságot fogunk elérni. A betelepülőket kötelezzük megújuló energia használatára.

dig

Oldalak