A helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas településeken – TOP-5.3.1-16-CS1

Alapadatok
Pályázó neve: ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: A helyi identitás és kohézió erősítése Árpádhalom és Székkutas településeken
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.3.1-16-CS1 – A helyi identitás és kohézió erősítése
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Árpádhalom
Megítélt összeg: 35 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.20
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:  
Uniós társfinanszírozási ráta: 85 – ESZA
Projekt összköltség: 35 000 000 .- HUF
Megvalósítás kezdete: 2018.02.01
Megvalósítás vége: 2022.10.29

A projekt átfogó célja, hogy a célterületen élő helyi közösség szerepvállalása megerősödjön, fokozódjon a helyi felelősségtudat, a helyi identitás és ezzel megvalósuljon az együttműködő, integráló közösség. A projekt specifikus céljai az átfogó célok elérését segítik elő:

 1) A közösségfejlesztés szakmai és infrastrukturális hátterének biztosítása

2) A célterületen megvalósuló, multiplikálódó közösségi kezdeményezések és közösségfejlődés támogatása

3) A helyi tudástőke hálózatosítása és az identitás megerősítése a közösségfejlesztési célok elérése érdekében

4) A célterületen élők életminőségének megtartásával és javításával a helyi identitás, helyi kötődés fokozása a terület revitalizálódása és a megtartó képességének fokozása érdekében.

 A helyzetértékelést és az előzetes tervezést elősegítendő, igényfelmérést végeztünk, amelynek keretében egyrészt (1) struktúrált interjú formájában kérdeztük a helyi társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális szféra szereplőit a helyi problémák és igények vonatkozásában, másrészt (2) konzultációs találkozót tartottunk a célterület lakosságának megszólaltatására. A helyi igényfelmérés alapján megállapítható, hogy a helyi lakosság elégedetlen a helyi közösség együttműködésével, igényük szerint olyan közösségi programokra volna szükség, amely javítja a hangulatot és segíti a helyiek ismerkedését. Jelezték azt is, hogy olyan biztonságos közösségi térre is szükség volna, amely a kikapcsolódásukat segíti, s ahol kulturális programok, oktatás érhető el. Többen jelezték, hogy a helyi fiatalok helyben tartása nehéz, így az idősek magukra maradnak, sokszor a biztonsági kérdést is felvetik. Az interjúk során azt is jelezték, hogy a lokális kötődések erősítése szükséges, s olyan tevékenységekkel lehet ezt elérni, amelyben minden generáció részt tud venni. Mind az interjúk, mind a konzultációs találkozók megerősítik, hogy olyan életminőséget javító programokra van szükség, amely összekovácsolja a helyi lakosokat. Fontos szükségletként azonosítottuk a társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtését is. A projekt célterülete Árpádhalom és Székkutas települések lakossága.

A célterület demográfiai jellemzője az országos tendenciákkal azonos, valamelyest talán kedvezőtlenebb munkaerő-piaci mutatókkal. Az öregedési mutató értékeiben mindegyik település esetében emelkedés figyelhető meg, azaz egyre növekszik 60 év felettiek aránya a gyermekkorú népességhez képest. A települések kifejezetten mezőgazdasági jellegűek, a lakosság túlnyomó többsége ebből az ágazatból él. A pályázó önkormányzatok rendelkeznek helyi esélyegyenlőségi programokkal, melyek céljaihoz jelen projekt is illeszkedik. A projekt konzorciumi formában valósul meg civil szervezet, a Puszta Ötös Térségfejlesztő Egyesület bevonása mellett. Az egyesület 4 éves tapasztalattal rendelkezik terület- és vidékfejlesztési, valamint kulturális területen. A projekt szakmai tartalmának megvalósításához közösségfejlesztőt alkalmazunk. A megvalósuló fejlesztés összhangban van Csongrád megye területfejlesztési programjával, annak stratégiai és horizontális területfejlesztési céljaival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projektből megvalósult programokon készült fényképeket az Árpádhalmi Közösségi Tér és Könyvtár facebook oldalán lehet megtalálni albumokba rendezve!

 

Meghívó.Részvételi.2019 Meghívó.Részvételi.2020.02. Meghívó.Részvételi.2021.10.

 
 
A megvalósult rendezvényekről készült fényképeket Árpádhalom Közösségi Tér és Könyvtár facebook oldalon lehet albumokba rendezve megtekinteni. Valamint a létrejött nyilvános Közösségi tervezés, Árpádhalom elnevezésű facebook csoporthoz való csatlakozással lehet tájékozódni a helyi közösségi kezdeményezésekről.
 
Záró tanulmány: