Warning: Declaration of Works_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /chroot/home/makework/arpadhalom.hu/html/wp-content/themes/elogix/functions.php on line 0 Az árpádhalmi szociális ellátás fejlesztése – TOP-4.2.1-15-CS1 | Árpádhalom Község Honlapja
Open
X

Az árpádhalmi szociális ellátás fejlesztése – TOP-4.2.1-15-CS1.

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Az árpádhalmi szociális ellátás fejlesztése
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.2.1-15-CS1 – Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Árpádhalom
Megítélt összeg: 10 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.05.01
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,99999 – ERFA
Projekt összköltség: 10 000 000 .- HUF

 

Megvalósítás kezdete: 2017.07.01
Megvalósítás vége: 2018.05.31

 

ÖSSZEFOGLALÁS: Árpádhalom lakosságának demográfiai folyamatai, illetve az idősödő személyek körében végzett felmérés eredményei, valamint a humán területen dolgozók és a döntéshozók által javasolt változások azt jelezték, hogy át kell gondolnia a szociális étkeztetés működésének javítását és az ellátórendszer lehetőségeinek bővítését, jövőbeni tervezhetőségét. A pályázat céljaként szereplő gépjárműbeszerzés nemcsak a szociális étkeztetés bővülésének lehetőségét, hanem az ellátási forma hatékonyabb működtetését segítené elő. A pályázat keretében megvalósítani tervezett szociális alapszolgáltatások funkcióhoz szükséges iroda és akadálymentes mosdó helyiségek a meglévő óvoda épület étkező szárnyában, az ebédlő felett található jelenleg tárolóként funkcionáló tereiben kerül kialakításra, melyek a tornácról nyíló az óvodától független bejárati ajtón és közlekedőn keresztül közelíthetőek meg. A felhasználni tervezett helyiségekben jelenleg aljzat beton nélküli elöregedett, elkorhadt fa hajópadló burkolatokat van, ezt el kell bontani és teljesen új aljzat rétegrendet (kavics ágyazat, szigetelés tartó beton, talajnedvesség elleni szigetelés, hőszigetelés, aljzatbeton) és padlóburkolatot kell kialakítani. A nagyobb, irodának tervezett tárolót jelenleg a konyhai irodával összekötő ajtó megszüntetésre, befalazásra kerül. A kisebbik tárolóban kerül kialakításra az akadálymentes mosdó. Az érintett területek közlekedési útvonalaiba eső külső és belső ajtókat az akadálymentes közlekedés feltételeinek megfelelő nyílászárókra kell cserélni. Az érintett helyiségek gépészeti és villamos hálózata is átalakításra, felújításra kerül, új fűtőtestek, elektromos szerelvények és lámpatestek elhelyezésével. A közlekedő útvonal a telek utcai bejáratától az épület bejáratáig szintén akadálymentesítésre kerülnek a meglévő, nem megfelelő járdák, rámpa elbontásával, vonatkozó jogszabályoknak megfelelő újraépítésével. Ezen munkálatokat a műszaki leírás akadálymentesítési fejezete részletezi. A szociális szolgáltatás fejlesztése érdekében a projekt eszközbeszerzést is tartalmaz, részletezése a Megalapozó dokumentumban található. Szakmai szempontok szerint is indokolt a tárgyi feltételek javítása, ezáltal a munkaszervezés eredményesebbé tehető, illetve a segítséget kérő ellátottak mind az egészségi állapotuknak, mind speciális szükségleteiknek megfelelő szociális szolgáltatásban részesülhetnének. Az eddigi ellátások megszervezése esetén elegendőnek bizonyult az idős/rászoruló személyek otthonukban történő ellátása, hagyományos járművekkel, akár gyalogosan illetve kerékpár segítségével. Mára felértékelődött az idő jelentősége. Az időgazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani az ellátottakra fordított időtartamra. A gondoskodás és segítségnyújtás során egyre fokozódó igényként merül fel, hogy un. minőségi időt töltsenek el munkatársaink az ellátást igénybevevőknél. A projekt legfőbb eredménye, mely egyezik a szakmapolitikai célkitűzésekkel is, hogy az ellátásban részt vevő idősek az otthonuk megtartása mellett kapnak segítő szolgáltatást, támogatást. Az ellátórendszer másik szegmense a tartós ápolás-gondozást nyújtó idősek otthonai finanszírozási szempontból kedvezőtlenebb, mint a lakókörnyezetben, alapszolgáltatás keretében nyújtott ellátás. Nagyon fontos szempont, hogy az idős személy saját településén megtalálja azokat a természetes erőforrásokat, (mint családtagok, szomszédok, ismerősök, rokonok), akik visszatartó erővel bírnak és segítséget nyújtanak a mindennapi problémák leküzdésében. Így adaptálható az időskorúak számára az életkoruknak és élethelyzetüknek legoptimálisabb ellátás nyújtása, mely meghosszabbítja az életkilátásokat, azaz egészségvédő hatása van. Az igénybevevői oldalról számos tanulmány, felmérés igazolja, hogy amikor az idős személyek „végleg” elhagyják otthonaikat/kötődéseiket pszichés szempontból is krízishelyzetet válthat ki. A helyzetet tovább nehezítheti, hogy gyakran hiányoznak a beköltözés döntéséhez szükséges elköteleződések, melyet leginkább a családtagok motiválására hagynak jóvá. Árpádhalom település társadalomtörténeti szempontból is patriarchális beállítottságú, így komoly erőforrást képvisel a tradícióhoz, helyi közösséghez való elköteleződés, mely közvetve elősegíti a projekt megvalósulást, a változásokhoz való alkalmazkodást. A projekt a helyi szociális ellátásfejlesztéshez úgy járul hozzá, hogy a költséghatékony és környezetbarát elektromos gépjármű beszerzéssel a település bel- és külterületén élő rászorulókhoz való eljutást biztosítja. A projekt által megvalósított eszközbeszerzés eredményeképpen hozzájárul a helyi géppark bővítéséhez, és hosszú távon egy élhető, fenntartható település kialakításához vezet. Összefoglalva a projekt hozzájárul a települések és a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, új innovatív szolgáltatásfejlesztés kiépítéséhez. Eszközbeszerzés A projekt keretében csak olyan eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak kerülnek beszerzésre, amelyek feltétlenül szükségesek a szociális ellátás biztosításához, az adminisztratív feladatok ellátásához. A beszerzendő eszközök listáját a Megalapozó dokumentum melléklete tartalmazza. Járműbeszerzés A szociális szolgáltatást igénybevevő lakosok Árpádhalom bel- és külterületén élnek. Többen mozgásukban korlátozottak, vagy megromlott egészségük miatt a napi egyszeri meleg ételt szociális rászorultságuk miatt juttatjuk el otthonukba. A projekt során felújításra kerülő épülethez történő személyszállításban is szerepet kap a gépjármű. Tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő gépjármű (jelenlegi ismeret szerint: Melex N.Car 345-es modell) elektromos hajtással rendelkezik, jelentős költségcsökkentést fogunk elérni. A gépjármű átalakítását indokolja, hogy a meleg étel szállításához zárható, könnyen tisztítható és fertőtleníthető, szigetelt doboz szükséges. Ennek kiadása merül fel az átalakítás költségeként. Az étel szállítását végző munkatárs rendelkezik a foglalkoztatás-egészségügyi kiskönyv szerinti alkalmassággal, illetve a megfelelő védőruházattal. Az élelmiszerbiztonsági előírások szerint az étel útja során biztosítani kell a főzőhelytől a kiszállításig a HACCP szabályokat, ezért a melegítőkonyha eszközei között melegen tartó szállítóedények is beszerzésre kerülnek. FENNTARTHATÓSÁG A pénzügyi fenntarthatóság szempontjából elengedhetetlen feltétele a központi költségvetési támogatás. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatát a Megalapozó dokumentum 8. pontja tartalmazza. A projekt megvalósításának eredményeként az épületben két helyiség felújítása, korszerű eszközállományának és az új elektromos meghajtású gépjármű használatának köszönhetően egy alacsony működési költségű, környezetbarát intézményi háttér jön létre a szociális ellátás biztosítása érdekében. Az energiatakarékos eszközök és az elektromos gépjármű használatának köszönhetően tovább csökkennek a működési költségek. PROJEKT HATÁSA A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, továbbá a projektnek a megvalósulás környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. Ennek értelmében klímakockázati elemzés készítése nem releváns. ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS A fejlesztés olyan ingatlant érint, amelyben közösségi forrásból eddig még nem valósult meg a teljes körű energiahatékonysági korszerűsítés. A projekt keretében energiahatékonyságot érintő fejlesztés nem történik, az energiahatékonyságot érintő fejlesztés a releváns TOP 3.2.1 felhívás keretén belül kerül megvalósításra. A beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés (energiahatékonysági fejlesztések) vonatkozásában Önkormányzatunk nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak alatt TOP-4.2.1 felhívásából támogatást. Megújuló, alternatív energiaforrást nem tartalmaz a projekt. KOMPLEXITÁS A projekt a komplexitásra nincs kihatással.