TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00003 – A Szántó Kovács János utca és a Székács utca felújítása Árpádhalom Községben

Kedvezményezett neve: Árpádhalom Község Önkormányzata

Projekt címe: „A Szántó Kovács János utca és a Székács utca felújítása Árpádhalom Községben”

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-CS1-2022-00003

Fejlesztés tárgya, célja: A projekt fő célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. A projekt keretében Árpádhalom község két utcája kerül fejlesztésre: a Szántó Kovács János utca (hrsz.: 31, 54) és a Székács utca (hrsz.: 146). Ezek a község belterületének két forgalmas és frekventált utcái, tervezési besorolásuk mindkettő esetében B. VI. (kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak).

Szerződött támogatás összege: 49 877 244 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés tárgya két önkormányzati tulajdonban lévő utca fejlesztése, Árpádhalom községben. A konkrét megvalósítási helyszínek helyrajzi számok szerint: Szántó Kovács János utca (hrsz.: 31, 54) és Székács-utca (hrsz.: 146). A község belterületének fent nevezett két forgalmas és frekventált utcája, tervezési besorolásuk mindkettő esetében B. VI. (kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak), melyek az idők folyamán fokozatosan elhasználódtak. Ez lehetséges volt abból a tényből kifolyólag, hogy pályaszerkezetük egyrészt földterítéses kőzúzalék, másrészt elöregedett és töredezett aszfalt. Az utcák a személygépkocsi forgalmon kívül lehetővé tesznek szállítás jellegű forgalom lebonyolítását is a mezőgazdaság, a tüzelőanyag, a faipar részére, és ez azt jelenti, hogy a szóban forgó utakra megerősített formában a falunak nagy szüksége van. A tervezett utak kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak, 1 sávosak, akadályoztatás szerint „S” jelű (síkvidéki), korlátozás nélküli területen szolgálnak, az üzemeltetés jelege szerint, pedig „közforgalom elől el nem zárt magánutak”. Tervezési osztályba sorolásuk: B.VI, „C” jelű környezeti körülmény (nem érzékeny környezet), tervezési sebesség 40 km/h.

A projekt keretében felújítással, korszerűsítéssel és átépítéssel érintett önkormányzati tulajdonú belterületi utak esetén az út teljes szélességében – kettőnél több forgalmi sávval rendelkező út esetében minimum 2 forgalmi sáv szélességben –, legalább a kopóréteg cseréje szükséges a fejlesztéssel érintett teljes szakaszon. A tervezett útfejlesztések az eredeti utak nyomvonalán történnek: a Szántó Kovács János utca (hrsz.: 31, 54) esetében 502,0 m hosszon és 3,0 m szélességben, továbbá a Székács utca (hrsz: 146) esetében 320,0 m hosszon és 3,0 m szélességben. Az Átépített vagy korszerűsített közutak hossza mindösszesen: 822 méter, azaz 0,822 km. A fejlesztett infrastruktúrát használók becsült száma a fenntartási időszak első teljes évében: 500 (fő).

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.