Open
X

Egységes óvoda-bölcsőde kialakítása Árpádhalmon – TOP-1.4.1-15-CS1.

Alapadatok
Pályázó neve: ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Egységes óvoda-bölcsőde kialakítása Árpádhalmon
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-CS1 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Árpádhalom
Megítélt összeg: 50 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.05.01
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:
Uniós társfinanszírozási ráta: 88,999998 – ERFA
Projekt összköltség: 50 000 000 .- HUF
Megvalósítás kezdete: 2017.07.01
Megvalósítás vége: 2021.12.31.

A fejlesztés a Felhívás Területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő, elkülönített fejlesztési célok/forrásfelhasználási keret közül az alábbira irányul: “A. A 10 000 fő alatti népességszámú1 települések önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervei számára elkülönített indikatív keretösszeg” A projekt célja, hogy Árpádhalmon olyan egységes, óvoda-bölcsőde többcélú közoktatási intézményt hozzunk létre, hogy az óvodai ellátás mellett a bölcsődei ellátással segíthessük a helyi édesanyák munkába állását, visszatérésüket a munkaerő piacra. A projekt megvalósítása során a meglévő óvoda épülete kerül felújításra, az alábbiak szerint. A meglévő épület földszintes kialakítású, több funkciót ölel magában, óvoda-bölcsőde, konyha és étkező. A földszinti padlószintje 30 cm, amit jelenleg lépcsőn és korábban megépült rámpán keresztül lehet elérni. Az épülethez előírásoknak megfelelő rámpa és akadálymentes WC nem készült. Akadálymentes közlekedés biztosítása miatt a meglévő nyílászárók szélesítése több helyen szükséges. Az épület hagyományos szerkezetű, a falai, födémje hőszigetelés nélküliek, nyílászárói elavultak, tetőfedése elöregedett, cserépfedésű. A falakban és aljzatok alatt talajnedvesség elleni szigetelés nem készült ezért a falak sok helyen erősen nedvesek, salétromosak, valamint az aljzatbeton nélkül talajon fekvő fa hajópadló burkolatok is több helyen korhadtak, tönkrementek. Fűtés központi fűtéssel történik. Az épület tartószerkezetei megfelelő állapotúak, viszont műszakilag, hő technikailag nagyon elavult. A tervezett kialakítás leírása: Külső munkák: Mindenek előtt az alapvető hibák, hiányosságok pótlása érdekében utólagos, falátvágásos talaj nedvesség elleni szigetelés készül az épület szigeteléssel nem rendelkező tartószerkezetei falaiban, a felázott, salétromos vakolatok leverésével és új, falszárító vakolattal történő pótlásával. Az elöregedett cserépfedés is cserére kerül, a fedés és a lécezés teljes bontásával, az esetlegesen szükséges tetőszerkezeti javítások, megerősítések elvégzésével, majd teljesen új lécezés és hornyolt cserépfedés valamint ellenlécezés és tetőfólia elhelyezésével. Az eresz csatornák, lefolyók szegély és hajlat bádogozások is bontásra, cserére kerülnek új horganyzott bádogos szerkezetekkel. Az épület energetikai korszerűsítése (homlokzati falak, födém, újraépített aljzatbetonok alatti padló hőszigetelések és a homlokzati nyílászárók cseréje) másik párhuzamos projekt keretében valósul meg, jelen projektben csak az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében szükséges homlokzati és belső nyílászárók kerülnek átalakításra, cserére. Az épületen belüli munkák: Az épületen belül is első sorban az alapvető építészeti hibák, hiányosságok megszűntetésére törekedve az aljzatbeton és padló szigetelés nélküli, és emiatt tönkrement, fa padlóburkolatú helyiségekben a teljes meglévő padozat bontásra kerül és teljesen új aljzat rétegrend (kavics ágyazat, szigetelés tartó beton, talajnedvesség elleni szigetelés, (hőszigetelés párhuzamos energetikai projekt keretében), aljzatbeton) és az adott helyiség funkciójához illeszkedő padlóburkolat készül. Ezen kívül felújításra kerül a teljesen elavult gyermek mosdó helyiség, a szükséges számú gyermek és felnőtt mosdó valamint a bölcsődei ellátáshoz nélkülözhetetlen gyermek fürdető elhelyezésével valamint a falakba és az aljzatba kerülő gépészeti alapvezetékek cseréje miatt a padló és falburkolatok is cserére kerülnek. Az akadálymentes nyomvonalakkal érintett helyiségekben is új padlóburkolatok készülnek a megfelelő vezetősávok kialakításával. Épületvillamos: A tetőszerkezet felújításával egyidőben, még a homlokzat hőszigetelések előtt teljesen új villámvédelmi hálózat létesül, valamint a bontásokkal, felújítással érintett belső helyiségek elektromos alapszerelése is javításra, felújításra kerül. A konyhában elhelyezendő űj elektromos berendezésekhez (tűzhely, elszívó ernyő) az elektromos elosztótól új elektromos betáp vezetékek kialakítása szükséges. Épületvillamos: A tetőszerkezet felújításával egyidőben, még a homlokzat hőszigetelések előtt teljesen új villámvédelmi hálózat létesül, valamint a bontásokkal, felújítással érintett belső helyiségek elektromos alapszerelése is javításra, felújításra kerül. A konyhában elhelyezendő új elektromos berendezésekhez (tűzhely, elszívó ernyő) az elektromos elosztótól új elektromos betáp vezetékek kialakítása szükséges. Épületgépészet: Elsősorban a fűtési rendszer állagvédelmi felújítása és nem energetikai jellegű fejlesztése valósul meg, az elöregedett acéllemez fűtőtestek cseréjével, valamint a meglévő kazán fűtési melegvíz (puffer) tárolóval történő kiegészítésével, a megfelelő akadozás mentes fűtés és egyenletes belső hőmérséklet biztosításának érdekében. Ezen kívül az aljzat cserével érintett helyiségekben az eddig padló felett és falakon kívül futó fűtési alapvezetékek is átalakításra kiváltásra kerülnek, új padló alatt vezetett csőhálózattal és a szükséges elosztó szerelvényekkel. A felújításra kerülő gyermek mosdóban teljesen új víz-csatorna és alapszerelés készül, valamit a régi elavult szaniterek, szerelvények is cserére kerülnek. A konyhában új elszívó ernyő kerül elhelyezésre, új tető fölé kivezetett légtechnikai csővezetékkel. Akadálymentesítési leírás: Az épített környezethez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében az épület tervezésénél Akadálymentesség Európai Eszméje, a rendelkezésre álló szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben levő jogszabályok, az épületet használók eltérő képességeit és a Az akadálymentesítés megvalósításához a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. dokumentumot vettük figyelembe. Akkor nevezhető egy épület/épületrész teljes körűen akadálymentesnek, ha mindenfajta fogyatékosságra nézve akadálymentes. Az akadályok nélküli környezet megvalósítását ma már több jogszabály segíti, köztük elsősorban az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv., továbbá az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet követelményei. Az 1998. évi XXVI. számú Esélyegyenlőségi Törvény értelmében az összes fogyatékossági csoport igényeit biztosítani kell a létesítmények teljes körű akadálymentes használatához. Mivel az alábbi akadálymentesítési műszaki leírásban felsorolt műszaki tartalmak nagy részét (parkoló, külső közlekedési útvonalak, rámpa és akadálymentes mosdó kialakítása) más, párhuzamos projekt keretében tervezzük megvalósítani, így jelen projekt keretében csak az ezt kiegészítő munkák készülnek: az óvoda helyiségeit és az akadálymentes mosdó megközelítését szolgáló útvonalak akadálymentesítése (új bejárati ajtó és belső nyílászáró szélesítések, cserék, valamint padlóburkolati vezetősávok). Épület körüli környezet: A tervezett létesítmény előtt, annak utcai főbejáratától kb.15 méterre meglévő parkolóban felfestéssel mozgáskorlátozott parkolót kell biztosítani, egy mozgáskorlátozott parkoló, amelynek szélessége 4,6 m. Az akadálymentes parkoló felfestéssel és táblával is kijelölésre kerül. Az épület körüli megközelítésre szolgáló járdák szélessége minimum 1,20m, az új járdák csúszásmentes beton térkővel kialakított járó felülettel készülnek. A létesítmény udvarán valamint a bejáratoknál a burkolatban színben és felületben eltérő vezetősáv kerül kialakításra. A járófelületeket sem belógó tárgyak, sem utcai tartozékok nem szűkítik. Épület, funkciók megközelítése: Az épület max 2-3% lejtésű beton járdákkal megközelíthető. Az új járófelületek beton térkővel készülnek, a burkolatban, színben és felületben eltérő vezetősáv kerül kialakításra. A lejtésviszonyok miatt korlátok és melvédek kialakítására nincs szükség. Lépcső: Az épület bejárata előtti tornácra meglévő lépcső vezet. A lépcső burkolata csúszásmentes kialakítású, a lépcsőkarok magassága nem haladja meg a 15 cm-t. A lépcsőfokok élei időjárási körülményeknek is ellenálló burkolattal védettek, mellyel a lépcsőélek kontrasztos megjelenése is biztosított. Rámpa: A tornáchoz, a bejárattal szemben egy meglévő rámpa kapcsolódik. Jelenleg a rámpa nem felel meg az akadálymentes követelményeknek, ezért az elbontásra kerül. Az átalakítást követően a rámpakar meredeksége nem haladja meg az 5%-os lejtést. A rámpa szabad szélessége min. 1,20 m. A rámpa mindkét oldalán kétsoros korlát elhelyezése szükséges 70 és 95 cm magasan vezetett, kb. 4 cm átmérőjű hengeres kialakítású fogódzóval. A korlát a rámpa elején és a végén 30-30 cm hosszúságban vízszintesen túlnyúlik, kontrasztos (pl. bordó-RAL3004) festéssel ellátandó. A rámpa járófelülete javasoltan beton térkő. Lábazati szegély is készül a legurulás megakadályozására. Az áthidalásra kerülő szintkülönbség egy rámpakarral kialakítható. A rámpa látássérültek általi biztonságos érzékeléséhez a rámpák alján és tetején teljes szélességében, 40 cm mélységben figyelmeztető burkolatsáv kialakítása szükséges. A bejárati ajtók mindkét oldalán megfelelő méretű szabad felület biztosított, az ajtólapok üvegezett felületűek, a kilincs magassága 85-110cm közötti. Az ajtók maximális nyitási húzóereje 20N, az ajtók csukódást gátló szerkezettel ellátva készülnek. Az akadálymentes közlekedés biztosítására az építmény belső közlekedőit és tereit összefüggő csúszás és süppedésmentes padlóburkolattal kell ellátni, a vakok és gyengénlátók számára eligazodást segítő kitapintható padlóburkolat és optikai vezető sáv létesül. A tervezett ajtók küszöb nélküli illetve legfeljebb 20 mm magas lekerekített küszöbbel szereltek. Belső helyiségek: Azon helyiségek amiknek a megközelítését akadálymentesen biztosítjuk, azok ajtóinak szabad szélessége nyitott állapotban min. 90 cm. Az ajtólapok és a tokszerkezet eltérő színűek, kontrasztos kialakításúak. Az ajtók kilincsei visszahajló végűek, szintén kontrasztos elemek. Az előterek szélfogók méretei biztosítja a kerekesszékkel való megfordulás lehetőségét is. A folyosók, közlekedő terek szabad szélessége meghaladja az 1,20m-t a járófelülete csúszásmentes lappal kialakítva készült. A közlekedők minimális méretébe akadályok berendezések nem nyúlnak bele, a megfordulás lehetősége biztosított. A közlekedőkben eltérő színű és felületű megfelelő kialakítású vezetősáv biztosított. A helyiségek burkolati is csúszás, és káprázat mentes, a helyiségek határai mentén eltérő színnel kialakítva készülnek. A kezelő eszközök, kapcsolók kilincsek 0,9-1,10 m magasságban kontrasztos kialakítással készülnek. A mozgáskorlátozott WC-kben segélyhívó berendezés készül melynek nyomógombja 30 és 90 cm magasságban kerül elhelyezésre. Akadálymentes Wc kialakítása: A tervezett akadálymentes Wc megközelíthetősége az előírásoknak megfelelően tervezett. Az ajtó 90 cm-es szabad szélességűek, küszöbnélküli kialakítású, a közlekedő forgalmát nem zavarja. A megfelelő használhatóságot lehetővé tevő mosdó (konkáv peremkialakítás, térdszabad hely, egykaros keverő-csaptelep, forrázás-gátló) felett (pv. + 0,90m) 1,05 méter magas síktükör lesz elhelyezve. A helyiségben a lámpakapcsoló 1,10 méteres magasságban lesz elhelyezve. Az OTÉK 4. sz. mellékletének megfelelőn a WC elülső pereme 70 cm-re áll ki a fal síkjából. A WC jobb oldalán levőpadlóra rögzített felhajtható kapaszkodó hossza 70 cm. A baloldalra fix kapaszkodó kerül. A padló csúszásmentes kialakításúra tervezett, a helyiséget padlóösszefolyóval kell felszerelni. A vizesblokkok szabad belső mérete mindenhol nagyobb, mint 1,80×1,80 m, az előterek szabad belső mérete mindenhol nagyobb, mint 1,50×1,50 m. A helyiségben lévő további kiegészítők (szappantartó, akasztó) a manipulációs magasságba, a pv. feletti 1,10 m magasságba kerülnek elhelyezésre. Információs táblák A tornácról nyíló bejárati ajtók mellé információs tábla, illetve irányjelző tábla elhelyezése szükséges. Az épületen belül a foglalkoztatót, akadálymentes mosdót jelölő táblát az ajtók kilincs felőli oldalán, falra kell szerelni. A táblák padlóvonaltól mért szerelési magassága 150 cm. Vezető és figyelmeztető burkolatsáv kialakítása szükséges a bejárattól a az épület belső, funkcióval ellátott helyiségeihez. A vezető és figyelmeztető sáv kialakítása tervrajzon ábrázoltak szerint szükséges. Kialakítható eltérő színű és felületű burkolattal, illetve a burkolatra ragasztott taktilis figyelmezető és vezető sávokkal. Eszközbeszerzés: Az intézmény minőségi munkájához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre Fenntarthatóság: A pénzügyi fenntarthatóság szempontjából elengedhetetlen feltétele az intézmény működtetésének a központi költségvetési támogatás, mivel az Önkormányzat nem rendelkezik elegendő saját bevétellel a működtetéshez. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatát a Megalapozó dokumentum 5. pontja tartalmazza. A projekt megvalósításának eredményeként egy alacsony működési költségű intézményi háttér jön létre. Projekt hatása: A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, továbbá a projektnek a megvalósulás környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása. Ennek értelmében klímakockázati elemzés készítése nem releváns. Energetikai korszerűsítés: A fejlesztés olyan ingatlant érint, amelyben közösségi forrásból eddig még nem valósult meg a teljes körű energiahatékonysági korszerűsítés. A projekt keretében energiahatékonyságot érintő fejlesztés nem történik, az energiahatékonyságot érintő fejlesztés a releváns TOP 3.2.1 felhívás keretén belül kerül megvalósításra. A beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítés (energiahatékonysági fejlesztések) vonatkozásában Önkormányzatunk nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak alatt TOP-1.4.1 felhívásából támogatást. Megújuló, alternatív energiaforrást nem tartalmaz a projekt. A projekt illeszkedése a Csongrád Megye Területfejlesztési Programjához: TOP 1. prioritás: Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 4. intézkedés: A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Illeszkedés módja: „Támogatandó az energiatakarékos és korszerű óvodai intézmények kialakítása, meglévő intézmények akadálymentes felújítása, bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele; a kapacitások fejlesztése érdekében új intézményegység létrehozásához kapcsolódó új épület/épületrész építése; új tornaterem, tornaszoba építése, az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, sportudvar kialakítása, fejlesztése.” Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő tevékenységének bemutatása: A műszaki leírásban részletesen szereplő, fent kivonatolt akadálymentesítési tervfejezetben felsorolt műszaki tartalmak nagy részét (parkoló, külső közlekedési útvonalak, rámpa és akadálymentes mosdó kialakítása) más, a TOP-4.2.1-15 projekt keretében tervezzük megvalósítani, így jelen projekt keretében csak az ezt kiegészítő munkák készülnek: az óvoda helyiségeit és az akadálymentes mosdó megközelítését szolgáló útvonalak

akadálymentesítése (új bejárati ajtó és belső nyílászáró szélesítések, cserék, valamint padlóburkolati vezetősávok). A tervező a projekt előkészítés folyamatában együttműködött a rehabilitációs szakértővel annak érdekében, hogy szakmailag egy olyan tervdokumentáció készüljön el, amely a jogszabályoknak és az érintett fogyatékkal élők részére használhatóvá, megfelelővé teszi az épületet. Ennek érdekében a rehab. szakértő az épület akadály- és balesetmentes megközelítését vizsgálta felül, illetve a projekt keretein belül megvalósítani kívánt fejlesztéseket ellenőrizte, amely során az nyílászárók méretezéséhez, padlóburkolati vezetősávok elhelyezéséhez nyújtott szakmai segítséget. A projekt előkészítése során a rehab. szakmérnök biztosította az egyetemes tervezés elveinek figyelembe vételét. Az elkészült műszaki leírás tartalmazza az akadálymentesítési tervfejezetet, amely bemutatja a jelenlegi állapotot, valamint a probléma megoldására tervezett minden akadálymentesítésre irányuló fejlesztést.