Egységes óvoda-bölcsőde kialakítása Árpádhalmon – TOP-1.4.1-15-CS1

Alapadatok
Pályázó neve: ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt megnevezése: Egységes óvoda-bölcsőde kialakítása Árpádhalmon
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-CS1 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Csongrád
Projekt helyszíne (település): Árpádhalom
Megítélt összeg: 53 683 189 – HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2017.05.01
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória:  
Uniós társfinanszírozási ráta: 88,999998 – ERFA
Projekt összköltség: 53 683 189 .- HUF
Megvalósítás kezdete: 2017.07.01
Megvalósítás vége: 2021.12.31.

TOP 1.4.1-15-CS1-2016-00040

Óvodafejlesztés Árpádhalmon

A projekt célja, hogy Árpádhalmon olyan modern óvodát hozzunk létre, amely ellátással segíthetjük a helyi szülők munkába állását, visszatérésüket a munkaerő piacra. Az árpádhalmi gyermekek és szülők azt érezzék, hogy számukra is biztosított a korszerű, új, megfelelő higiéniás környezetben, új bútorok közötti óvodai élet. Valamint az Árpádhalmi Községi Konyha a korszerű elvárásoknak és új előírásoknak megfelelő konyhai eszközökkel bővül. A projekt megvalósítása során a meglévő óvoda épülete kerül felújításra, az alábbiak szerint:

A tetőszerkezet felújítása MFP-OEF/2020 pályázati forrásból megújult. Az elöregedett cserépfedés is cserére kerül, a fedés és a lécezés teljes bontásával, az esetlegesen szükséges tetőszerkezeti javítások, megerősítések elvégzésével, majd teljesen új lécezés és hornyolt cserépfedés valamint ellenlécezés és tetőfólia elhelyezésével.

Mindenek előtt az alapvető hibák, hiányosságok pótlása érdekében utólagos, falátvágásos talaj nedvesség elleni szigetelés készül az épület szigeteléssel nem rendelkező tartószerkezetei falaiban, a felázott, salétromos vakolatok leverésével és új, falszárító vakolattal történő pótlásával. Az eresz csatornák, lefolyók szegély és hajlatbádogozások is bontásra, cserére kerülnek új horganyzott bádogos szerkezetekkel, az egész épület tekintetében. Az épület részleges energetikai korszerűsítése (a homlokzati nyílászárók cseréje) másik párhuzamos projekt keretében valósul meg MFP-OTIK/2021/1 számú projektből. Jelen projektben csak az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében szükséges homlokzati és belső nyílászárók kerülnek átalakításra, cserére.

Az épületen belüli munkák: Az épületen belül is első sorban az alapvető építészeti hibák, hiányosságok megszűntetésére törekedve az aljzatbeton és padló szigetelés nélküli, és emiatt tönkrement, fa padlóburkolatú helyiségekben a teljes meglévő padozat bontásra kerül és teljesen új aljzat rétegrend (aljzatbeton) és az adott helyiség funkciójához illeszkedő padlóburkolat készül. Ezen kívül felújításra kerül a teljesen elavult gyermekmosdó helyiség, a szükséges számú gyermek és felnőtt mosdó valamint a falakba és az aljzatba kerülő gépészeti alapvezetékek cseréje miatt a padló és falburkolatok is cserére kerülnek. Az akadálymentes nyomvonalakkal érintett helyiségekben is új padlóburkolatok készülnek a megfelelő vezetősávok kialakításával.

Épületvillamoság: A tetőszerkezet felújításával egyidőben, teljesen új villámvédelmi hálózat létesül, valamint a bontásokkal, felújítással érintett belső helyiségek elektromos alapszerelése is javításra, felújításra kerül. A konyhában elhelyezendő új elektromos berendezésekhez az elektromos elosztótól új elektromos betáp vezetékek kialakítása szükséges.

A felújításra kerülő gyermek mosdóban teljesen új víz-csatorna és alapszerelés készül, valamit a régi elavult szaniterek, szerelvények is cserére kerülnek. Valamint mosógép kerül beszerzésre.

Akadálymentesítési leírás: Mivel az alábbi akadálymentesítési műszaki leírásban felsorolt műszaki tartalmak nagy részét ( külső közlekedési útvonalak, rámpa és akadálymentes mosdó kialakítása) más, párhuzamos projekt keretében tervezzük megvalósítani, így jelen projekt keretében csak az ezt kiegészítő munkák készülnek: az óvoda helyiségeit és az akadálymentes mosdó megközelítését szolgáló útvonalak akadálymentesítése (új bejárati ajtó és belső nyílászáró szélesítések, cserék, valamint padlóburkolati vezetősávok), és maga az akadálymentes mosdó kerül kialakításra.

Lépcső: Az épület bejárata előtti tornácra meglévő lépcső vezet. A lépcső burkolata csúszásmentes kialakítású, a lépcsőkarok magassága nem haladja meg a 15 cm-t. A lépcsőfokok élei időjárási körülményeknek is ellenálló burkolattal védettek, mellyel a lépcsőélek kontrasztos megjelenése is biztosított.

Rámpa: A tornáchoz, a bejárattal szemben egy meglévő rámpa kapcsolódik. Jelenleg a rámpa nem felel meg az akadálymentes követelményeknek, ezért az elbontásra kerül. Az átalakítást követően a rámpakar meredeksége nem haladja meg az 5%-os lejtést. A rámpa szabad szélessége min. 1,20 m. A rámpa mindkét oldalán kétsoros korlát elhelyezése szükséges 70 és 95 cm magasan vezetett, kb. 4 cm átmérőjű hengeres kialakítású fogódzóval.

Belső helyiségek: Azon helyiségek amiknek a megközelítését akadálymentesen biztosítjuk, azok ajtóinak szabad szélessége nyitott állapotban min. 90 cm.. Az előterek szélfogók méretei biztosítja a kerekesszékkel való megfordulás lehetőségét is. A folyosók, közlekedő terek szabad szélessége meghaladja az 1,20m-t a járófelülete csúszásmentes lappal kialakítva készült. A közlekedők minimális méretébe akadályok berendezések nem nyúlnak bele, a megfordulás lehetősége biztosított. A belső helyiségek mindegyike teljes körű festése is megtörténik. Külön fejlesztő szoba kerül kialakításra, mai a fejlesztő pedagógusok munkáját segíti és a gyermekek zavartalan fejlődését biztosítja.

Eszközbeszerzés: Az intézmény minőségi munkájához szükséges eszközök kerülnek beszerzésre mind az óvoda, mind a szociális konyha részére. Az óvodai bútorok, öltözőszekrények, játékbútor szettek, új fektetők és ahhoz ágynemű és ágyneműhuzat, gyermek ebédlő asztalok és székek kerülnek beszerzésre. A konyhába új és korszerű, rozsdamentes tűzhely, sütő, gázzsámoly, szeletelőgép, három medencés mosogató, lábasok, kések, polcok, hűtőszekrény, hőtartó szállítóedények kerültek megvásárlásra.

Oldalak