Ebösszeírási tájékoztató 2023

Posted on március 20, 2023 · Posted in Hírek

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. (a továbbiakban: Hivatal) eb rendészeti feladatai ellátása érdekében az időszakos ebösszeírást elindítja.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Hivatal ebrendészeti feladatai ellátása érdekében Fábiánsebestyén és Árpádhalom közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2023. december április 1. napja és 2023. május 31. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az adaadatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat maga után.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 75.000.-Ft

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők:
– Fábiánsebestyén Községi Önkormányzatnál (6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.),

– Árpádhalom Község Önkormányzata (6623 Árpádhalom, Petőfi Sándor utca 17.)
– továbbá nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módok valamelyikén:
• Levélben, postai úton a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. levélcímre.
A borítékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!
• Személyesen leadható a Hivatal épületében

  • Elektronikus úton, a polghivfabian@tanet.hu címre küldve.
    Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. május 31.
    Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2023.május 31. napját követően az Ebösszeíró adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.
    Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

    Együttműködésüket köszönjük!

 

Gyurisné Székely Erika

jegyző

Adatlapok és tájékoztatás letölthető innen:

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról