Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (V.28.) önkormányzati rendelete Árpádhalom Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról

Posted on május 28, 2019 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

462 191 901 forint bevétellel,

205 955 051 forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 289 806 644 forint fő összegben elfogadja.

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2018. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, illetve vagyonát a 2. számú mellékletek – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok – alapján 586 943 909 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti kiadásai és bevételeit az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

(1) Az önkormányzat intézmények maradványát a 3. számú mellékletnek megfelelően 256 236 850 forintban jóváhagyja.

6.§.

(1) A 2018. évi záró létszámadatokat az 4. melléklet tartalmazza

7.§.

  1. A kiadások feladatonkénti bontását az 5. melléklet tartalmazza

8.§.

  1. Árpádhalom Község Önkormányzatának az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámait a 6. melléklet tartalmazza.

9.§.

  1. A 2018. évi elemi költségvetési beszámoló eredmény kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarka Attila                                                                                              dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2019. május 28.

dr. Vida Bernadett

 jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 62.97 KB
2. számú melléklet 68.78 KB
3. számú melléklet 26.9 KB
4. számú melléklet 48.05 KB
5. számú melléklet 55.37 KB
6. számú melléklet 43.07 KB
7. számú melléklet 39.44 KB
8. számú melléklet 26.71 KB