TÁJÉKOZTATÓ ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAK FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a tulajdonukban álló kút fennmaradási, vagy megszüntetési engedélyezési eljárását.

Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie.

 

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése alapján: „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”

A törvény a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.

Milyen esetekben jár el az önkormányzat jegyzője? Az engedélyezés alá vont kútnak milyen feltételeknek kell megfelelni?

A települési önkormányzat jegyzőjének  fennmaradási engedélye szükséges az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely kút együttesen teljesíti az alábbi feltételeket:

  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van
  • magánszemély a kérelmező
  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja és
  • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a területileg  illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízügyi hatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Illetékek, Díjak

Az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik.

 

A nyomtatvány letölthető a Árpádhalom Község Önkormányzata honlapjáról, vagy személyesen kérhető Árpádhalom Község Önkormányzata hivatalában 6623 Árpádhalom, Petőfi Sándor utca 17.

 

Fábiánsebestyén, 2023. március 20.

Gyurisné Székely Erika

jegyző

Tájékoztatás fúrt kút fennmaradási engedélyezéséhez Árpádhalom

Oldalak