Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.29.) önkormányzati rendelete Árpádhalom Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Árpádhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

154 532 ezer forint bevétellel,

166 469 ezer forint kiadással

jóváhagyja.

2. §

A felhalmozási kiadások teljesítését 26 941 ezer forint fő összegben elfogadja.

3. §

 (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. december 31-ei állapot szerinti egyszerűsített mérlegét, illetve vagyonát a 2. számú mellékletek – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok – alapján 301 762 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2016. december 31-ei állapot szerinti kiadásai és bevételeit az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

4. §.

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban az 6. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §

 (1) Az önkormányzat intézmények maradványát a 3. számú mellékletnek megfelelően mínusz 11 936 ezer forintban jóváhagyja.

6.§.

(1) A 2016. évi záró létszámadatokat az 4. melléklet tartalmazza

7.§.

  1. A kiadások feladatonkénti bontását az 5. melléklet tartalmazza

8.§.

  1. Árpádhalom Község Önkormányzatának az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámait a 6. melléklet tartalmazza.

9.§.

  1. A 2016. évi elemi költségvetési beszámoló eredmény kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza

10. §

(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A jelenrendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarka Attila                                                                                              dr. Vida Bernadett

polgármester                                                                                                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2017. május 29.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezésméret
1. számú melléklet40.71 KB
2. számú melléklet51.96 KB
3. számú melléklet25.49 KB
4. számú melléklet37.56 KB
5. számú melléklet51.72 KB
6. számú melléklet43.93 KB
7. számú melléklet37.18 KB
8. számú melléklet23.09 KB