Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (IV.27.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról szóló Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

Posted on április 27, 2015 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 7. §(1) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

d) települési ápolási támogatás.

2. §

A R. 10/A §-kal egészül ki:

10/A. §

(1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és a beteg ápolása miatt létfenntartása veszélyeztetett. A beteg személy otthoni ápolásának szükségességét a háziorvos által kiállított igazolásnak is alá kell támasztania.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kérelmező létfenntartása akkor veszélyeztetett, ha a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem egyedül élő kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg.

(3) Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik:

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, így különösen:

aa) a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, és

ab) a gyógyszerhez való hozzájutásról, és

ac) az egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról, vagy

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról,

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

(4) A települési ápolási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-a.

(5) A támogatást határozatlan időre kell megállapítani, de a támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.

3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. számú mellékletét 2015. május 1. napjától kell alkalmazni.

Csatolmányok

Megnevezés méret
3.sz. melléklet 318.5 KB