Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

Posted on február 15, 2018 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi adókról szóló 19/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § b) pontja az alábbiakra módosul:

3. § (b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000,- Ft.

2. §

 (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

            Szarka Attila                                                                dr. Vida Bernadett

            polgármester                                                                           jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2018. február 15.

dr. Vida Bernadett

 jegyző