Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014 (X.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Posted on október 27, 2014 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §
  2. A rendelet hatálya Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira terjed ki.
  1. §
  1. A települési képviselők számára – képviselő-testületi tagságuk idejére – az önkormányzat egy darab, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező laptop ingyenes használatát biztosítja. A laptopot a képviselő megválasztását követő egy hónapon belül veheti át.
  2. A laptopot a képviselő a képviselő-testületi tagsága ideje alatt köteles gondosan kezelni, megőrizni, majd a testületi tagsága megszűnését követő 15 napon belül visszaszolgáltatni.
  3. Amennyiben a képviselőnek a képviselő-testületi tagsága több cikluson keresztül megmarad, a laptop cseréjét négyévente kérheti. Amennyiben a laptop legalább kettő éven keresztül a képviselő használatában volt, kérheti annak számára történő eladását.
  4. A laptop gondtalan használatából, elvesztéséből eredő kárért a képviselő kártérítési felelősséggel tartozik.
  5. A laptop használatához szükséges szoftverek megvásárlásáról és feltelepítéséről az önkormányzat gondoskodik. A laptop helytelen használatából eredő szoftver-hibák kijavíttatásáról az azt használó képviselő költségére az önkormányzat gondoskodik.
  1. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

         ( Szarka Attila )                                              ( dr. Mészáros Erzsébet )

             polgármester                                                            jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2014. október 27.

         ( dr. Mészáros Erzsébet )

                        jegyző