Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016 (IX.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Posted on október 27, 2016 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontjában, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat a háziorvosi ellátást egy körzet működtetésével (a „Lona-Medic” Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel – székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 75. II/1. – kötött szerződés alapján) biztosítja, mely Árpádhalom Község közigazgatási területére terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást egy vegyes körzet működtetésével biztosítja, mely Árpádhalom Község közigazgatási területére terjed ki.

3. § Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásról az Orosházi Kistérség Többcélú Társulással kötött szerződés alapján gondoskodik, melynek körzete Árpádhalom Község közigazgatási területére terjed ki.

4. § Az Önkormányzat a védőnői ellátást egy körzet működtetésével biztosítja.

5. § Az Önkormányzat egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet állapít meg, melyet a „Lona-Medic” Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 75. II/1.) kötött szerződés alapján biztosítja.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Árpádhalom, 2016. szeptember 27.

                       Szarka Attila                                                dr. Vida Bernadett

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetve: Árpádhalom, 2016. szeptember 27.

dr. Vida Bernadett

jegyző