Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (X.8.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról szóló Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

Posted on október 8, 2019 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiakban módosítja:

1. §

(1) Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

(1)  Hatályát veszti a Rendelet 3. számú melléklete.

3.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

        Szarka Attila                                                                             dr. Vida Bernadett

        polgármester                                                                                        jegyző

Kihirdetve: Árpádhalom, 2019. október 8.

dr. Vida Bernadett

jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet 251.26 KB
indokolás 27 KB