Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.4.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosítása

Posted on február 4, 2019 · Posted in Rendeletek

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A helyi adókról szóló 19/2014 (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § c) pontját és a 4. §-át hatályon kívül helyezi.

2. §

(1) Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a következő 5. §-al egészül ki:

“5. § E rendeletnek – a helyi adókról szóló Árpádhalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2019. (II.04.) önkormányzati rendelet 2. §-ával – hatályon kívül helyezett 1. § c) és 4. § bekezdéseit már a 2019. január 1. napján keletkezett jogviszonyokban sem kell alkalmazni.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

            Szarka Attila                                                                dr. Vida Bernadett

            polgármester                                                                           jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Árpádhalom, 2019. február 04.

dr. Vida Bernadett

 jegyző